Επιδότηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις!

Επιδότηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις!

Είναι πράγματι η ηλεκτροκίνηση το μέλλον; Οι σημαντικά αυξανόμενες ανάγκες για μεταφορικό έργο δημιουργούν περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις. Οι οδικές μεταφορές ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την ατμοσφαιρική ρύπανση που σημειώνεται στην πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών αστικών κέντρων εκλύοντας ρύπους ιδιαίτερα επιβλαβείς τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το συνολικό οικοσύστημα.

Αντίστοιχα προς τις Ευρωπαϊκές πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος είναι ιδιαιτέρως έντονο. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα επιδότησης  «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ Κύκλος», το οποίο αποτελεί προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η ανανέωση του στόλου των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης,
 • Η ανανέωση του στόλου επαγγελματικών οχημάτων, και
 • Η ανάπτυξη «έξυπνων» υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο.

 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα συντελέσει στη: α) Μείωση των εκπομπών CO2 και την προστασία της ατμόσφαιρας και του κλίματος, ως απόρροια της μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων. β) Μείωση εκπομπών επιβλαβών αερίων ρύπων (ΝΟx) για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ειδικά εντός των ελληνικών πόλεων, όπου καθίσταται μεγαλύτερη ανάγκη.

 

Ποιο είναι το ποσό της επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου;

 • Η αγορά ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου από ιδιώτη επιδοτείται κατά 30% επί της λιανικής τιμής προ φόρων, έως του ποσού των 8.000 ευρώ, σε σχέση με τα 6.000 ευρώ του προηγούμενου κύκλου.
 • Το ποσό των 8.000 ευρώ αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ επιπλέον, εάν μαζί με την αγορά ηλεκτρικού οχήματος, ο ιδιώτης αποσύρει το αυτοκίνητο παλαιάς τεχνολογίας που κατέχει. Εάν, μάλιστα, αποφασίσει να αγοράσει -προαιρετικά – και να εγκαταστήσει ένα «έξυπνο» οικιακό σημείο επαναφόρτισης του οχήματός του, παίρνει επιπλέον επιδότηση άλλα 500 ευρώ. Σύνολο 9.500 ευρώ.
 • Η αγορά ηλεκτρικού δίκυκλου ή τρίκυκλου από ιδιώτη, επιδοτείται κατά 30% επί της λιανικής τιμής προ φόρων, έως τού ποσού των 1.300 ευρώ.
 • Εάν ένας ιδιώτης αποφασίσει να αγοράσει ηλεκτρικό μικροαυτοκίνητο, ή ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, η επιδότηση ανέρχεται στο 40% με ανώτατα ποσά τις 3.000 και τα 800 ευρώ αντίστοιχα.
 • Για αγορές ή μισθώσεις ηλεκτρικών οχημάτων από εταιρείες ισχύουν τα ποσοστά επιδοτήσεων που ήδη ανέφερα, ενώ παράλληλα δίνουμε τη δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα που προχωρούν σε μισθώσεις ηλεκτρικών οχημάτων με leasing, να επιλέξουν αν θα αποκτήσουν την κυριότητα των αυτοκινήτων μετά το πέρας της μίσθωσης, ή όχι. Ειδικά για εταιρείες που έχουν έδρα σε νησί, προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση έως 4.000 ευρώ.
 • Σημειώνουμε ότι για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, το «οικολογικό κίνητρο» αυξάνεται κατά 1000 ευρώ για αγορά ηλεκτρικού οχήματος και 500 ευρώ για αγορά δίκυκλου. Η προσαύξηση των 1.000 και 500 ευρώ αντιστοίχως, ισχύει επίσης για τρίτεκνους και πολυτέκνους, καθώς και νέους έως 29 ετών για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Πώς θα μάθω αν δικαιούμαι επιδότηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Την επιδότηση δικαιούνται φυσικά και νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, όπως και οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα, ΑμεΑ ή νέοι έως 29 ετών, με επιπλέον επιδότηση. Αυτό που έχουν να κάνουν είναι:

 • να συνδεθούν στην πλατφόρμα kinoumeilektrika2.gov.gr,
 • να εγγραφούν στην υπηρεσία συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους,
 • να επιλέξουν την κατηγορία οχήματος, το μοντέλο και την αξία,
 • εαν επιθυμούν έξυπνο φορτιστή ή απόσυρση, καθώς και αν έχουν οικογένεια με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα, εάν πρόκειται για άτομο με αναπηρίες ή για νέο έως 29ετών.

 

Επιδότηση για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου για Φυσικά πρόσωπα

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μία αίτηση για ένα μόνο όχημα. Συγκεκριμένα, επιδοτείται:

 • Αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, με ποσοστό 30% και έως 8.000€ επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (δηλαδή επί της καθαρής αξίας).
 • Αγορά ελαφρών δικύκλων και τρικύκλων , τα γνωστά μηχανάκια δυο ή τριών τροχών, με ποσοστό 30% και έως τα 1300€ επί της καθαρής αξίας.
 • Αγορά τρικύκλων μεταφοράς εμπορευμάτων ή και προσώπων και τετράτροχων οχημάτων (μικροαυτοκινήτων) με ποσοστό 40% και έως 3000€.
 • Αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου με ποσοστό 40% και έως 800 €.
 • Αγορά έξυπνου οικιακού σημείου φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου, η οποία επιδοτείται με 500€.

Happy friends refuel car in gas station. Holiday trip of friends

Για τον φορτιστή, δεν μπορεί να υποβληθεί ως μεμονωμένη αίτηση και η δυνατότητα παρέχεται σε όσους επιλέξουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Ενισχύουμε τα παραπάνω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικές ανάγκες.

 • Άτομα με Αναπηρία : παρέχεται επιπλέον επιδότηση 1.000€  για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου και 500€ για την αγορά ηλεκτρικού δικύκλου, τρικύκλου, ποδηλάτου.
 • Νέοι έως 29 ετών :παρέχεται επιπλέον επιδότηση 1.000 € για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή μικροαυτοκινήτου.
 • Γονείς τριών (3) τουλάχιστον εξαρτώμενων τέκνων : παρέχεται επιπλέον επιδότηση 500 € για την αγορά ηλεκτρικών δικύκλων, τρικύκλων, μικροαυτοκινήτων και ποδηλάτων.

 

Για την αγορά αυτοκινήτου, παρέχεται επιδότηση 1.000 € για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, από το 3ο και άνω, με ανώτατο ποσό τις 4.000 €.

Δηλαδή, για τα πρώτα 3 παιδιά θα λάβει 1000€, για το 4ο άλλα 1000€, για το 5ο άλλα 1000, για το 6ο άλλα 1000€ (έως τα 4000€).

Η απόσυρση παλαιού οχήματος είναι προαιρετική και επιδοτείται με επιπλέον 1.000 € όταν αποσύρεται αυτοκίνητο, ή με 400 € όταν αποσύρεται δίκυκλο ή τρίκυκλο. Δεν επιδοτείται η απόσυρση ποδηλάτου.

 

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος υπάρχει λίστα με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δίκυκλα, τρίκυκλα, μικρά αυτοκίνητα, την οποία μπορεί να συμβουλεύεται ο ενδιαφερόμενος,  καθώς επίσης υπάρχει και λίστα επιλέξιμων μοντέλων φορτιστών.

 

Επιδότηση για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου για Νομικά πρόσωπα

Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες οχημάτων, χωρίς περιορισμό στον αριθμό, μέχρι να συμπληρώσει το όριο του ευρωπαϊκού κανονισμού σώρευσης, γνωστού ως de minimis, το οποίο υποχρεούνται να τηρούν όλα τα νομικά πρόσωπα.

Και μπορεί μία επιχείρηση να κάνει και 2η αίτηση, με την προϋπόθεση ότι η πρώτη αίτηση έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, έχει δηλαδή καταβληθεί και το συνολικό τίμημα της επιδότησης.

Συγκεκριμένα, επιδοτούνται:

Αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, επιβατικού ή και επαγγελματικού  ελαφρού αυτοκινήτου μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους (βαν),

 • με ποσοστό 30% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (δηλαδή επί της καθαρής αξίας) και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 8.000 € για έως είκοσι (20) αυτοκίνητα
 • με ποσοστό 20% επί της ΛΤΠΦ και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 6.000 € από το εικοστό πρώτο (21ο) αυτοκίνητο και άνω.

 

Για τα υπόλοιπα ισχύει ό,τι και για τα φυσικά πρόσωπα, και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν φυσικά την έξτρα επιδότηση των 1000€ για κάθε απόσυρση.

 

Μήπως ήρθε η ώρα να αγοράσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Α. Μακρής, δίνοντας τεράστια προσοχή και ενδιαφέρον στην προστασία του περιβάλλοντος , στοχεύει στην παροχή βιώσιμων μοντέλων αυτοκινήτων, καθώς και στην βραχυπρόθεσμη αύξηση ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο της. Ήδη μέσα από τη συνεργασία της με τις εταιρείες που εκπροσωπεί CITROEN, SEAT και SKODA, εταιρείες με τεράστιο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, έχει καταφέρει να προσφέρει λύσεις ηλεκτροκίνησης και υβριδικής μετακίνησης, με προνομιακές τιμές και υπηρεσίες. Μπορείτε να βρείτε όλα τα ηλεκτροκίνητα και υβριδικά μοντέλα που ψάχνετε, με το να περιηγηθείτε στην επίσημη σελίδα της Α. Μακρής.

 

35 χρόνια Α. ΜΑΚΡΗΣ

Σχέση Εμπιστοσύνης!

 


 

Πηγές

https://www.ethnos.gr/auto/article/217928/kinoymaihlektrika2posthapareteepidothsheos9500eyrokinhtrakaidikaioyxoi

https://kinoumeilektrika2.gov.gr/

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν εμπιστευτικά.

  Κλείστε ραντεβού
  Test drive
  Service

   Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν εμπιστευτικά.

   Επιλέξτε Υπηρεσία